Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Nazwa szkoły:           Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej
Dyrektor: mgr Anna Kądziela-Dyczuk
Email: gimlut@interia.eu
Telefon: (043) 8714 018
Adres szkoły: ul. Jana Pawła Stalskiego 5 
98-360 Lututów
Strona szkoły: http://gimlut.edupage.org/


Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej ma bardzo dobrą lokalizację, znajduje się w centrum miejscowości obok Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku i Przedszkola Publicznego, w sąsiedztwie parku z zabytkowym pałacem, w którym mieści się Zespół Szkół Rolniczych. Przed szkołą posadzono "Dąb Pamięci" dla uhonorowania Jana Pawła Stalskiego, nauczyciela zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w Katyniu. Uczniowie zapoznawani są z lokalną historią i tradycją.
Organizacja pracy w Gimnazjum Publicznym w Lututowie wspomaga proces edukacji. Nauczyciele zachęcają uczniów do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, kółkach zainteresowań (np.: biologiczno-chemicznym, matematycznym, plastycznym, języka niemieckiego, języka angielskiego, języka polskiego, sportowym i czytelniczym). Kadra pedagogiczna oferuje pomoc w przygotowaniu do: egzaminów, sprawdzianów, konkursów i zawodów sportowych.
Oferta edukacyjna skierowana do uczniów jest tak skonstruowana, by zorganizować im czas wolny i stworzyć możliwość poszerzenia lub uzupełnienia wiedzy, dać szansę na odniesienie sukcesu oraz umożliwić rozwój zainteresowań.
Nauczyciele współpracują ze sobą i tworzą przyjazną atmosferę, stosują aktywizujące metody nauczania, i motywują wychowanków do pracy.
Nasza placówka jest miejscem przyjaznym, integrującym społeczeństwo gminy. Uczniowie i rodzice mają wpływ na życie szkoły, są aktywni i zaangażowani w prowadzone działania. Gimnazjaliści promują gminę na zawodach i w konkursach, uczestniczą w akcjach charytatywnych (WOŚP, Caritas, Góra Grosza), i ekologicznych (Stań po zielonej stronie mocy, Z Ekologią na Ty, Sprzątanie Świata) oraz prospołecznych.
Szkoła tworzy listę rankingową uczniów ją kończących – "Złotą dziesiątkę" i odznacza wyróżnionych medalami. W nagrodę za największe zaangażowanie w życie gimnazjum przyznaje się puchary "Super Klasy" i "Sportowej Super Klasy".
Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy