Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Lututowie

Kościół parafialny p.w Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie wzniesiony w latach 1902 w stylu romańsko - mauretańskim nawiązującym do kościołów normandzkich. Fasada poprzedzona loggią akadową, oflankowana dwiema wieżami. Trójnawowy, halowy , kryty dachem dwuspadowym, na planie prostokąta z prezbiterium zakończonym owalnie z przylegającymi absydami i wieżami. Ceglany zdobiony fryzem arkadowym, pilastrami zamkniętymi łukiem. Okna rozglifione, w układzie pojedyńczym i potrójnym. Obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych dawnego województwa sieradzkiego pod Nr 302/81/A.Zabytki ruchome Kościoła Parafialnego p.w. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Lututowie .

1. Ołtarz boczny, trad. baroku koniec XVIII w. /drewno polichromowane, snycerka/.
2. Obraz – Matka Boska z Dzieciątkiem w srebrnej koszulce, barok z końca XVIII wieku / olej płótno, koszulka srebrna/.
3. Obraz – ukrzyżowanie, barok 2 połowa XVII / olej płótno ,deska/.
4. Chrzcieln ica - neobarokowa 1901r / czarny kamień pokrywa i misa miedziana/.
5. Ambona – neogotyk, ok.1920 r./drewno polichromowane, snycerka/.
6. Prospekt organowy,neogotyk, ok.1930r. / drewno polichromowane/.
7. Rzeźba – dawny krzyż procesyjny, obecnie ołtarzowy 1877r./ metal.

Kościół z "lotu ptaka"

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy