Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Lista zabytków w Gminie Lututów

Lp. Miejscowość Obiekt
1.   Świątkowice                 Dwór
2.   Świątkowice   Park
3.   Lututów   Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła
4.   Lututów

  Kościół jw. - ołtarz boczny

5.   Lututów

  Kościół jw. - obraz Matka Boska z dzieciątkiem

6.   Lututów

  Kościół jw. - obraz ukrzyżowanie

7.   Lututów

  Kościół jw. - chrzcielnica

8.   Lututów

  Kościół jw. - ambona

9.   Lututów

  Kościół jw. - prospekt organowy

10.   Lututów

  Kościół jw. - rzeźba dawny krzyż procesyjny

11.   Lututów   Relikty zespołu dworsko – parkowego 
12.   Lututów

  Rzeźba św.Jana NepomucenaWażne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy