Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Historia Kościoła

Kościół parafialny – murowany – został wzniesiony w latach 1910-1917 w stylu neoromańskim według projektu z 1907 architekta Jarosława Wojciechowskiego.Znajdują się w nim: obraz Matki Boskiej z 1639 r. i tablica epitafijna Biernackich z wmurowaną kulą armatnią z 1812 r., upamiętniająca gen. Józefa Biernackiego.

Kościół wpisany jest do rejestru zabytków (nr rej. 302 z 30 września 1981).Poprzedni kościół, drewniany (na miejscu pierwotnego – zapewne z XVI w.), stał tu od 1730 i był fundowany przez: Michała Madalińskiego, podsędka wieluńskiego, Teodora Wierusza Niemojowskiego i Franciszka Gędkiewicza, kanonika wieluńskiego. 5 stycznia 2012 na skutek wichury częściowo zawalił się szczytowy fragment ściany kościoła.

Na cmentarzu parafialnym zachowane są groby okolicznych ziemian.

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy