Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

OSP Piaski

OSP Piaski
Piaski 28A
98-360 Lututów

Prezes Wolniewicz Sławomir
Wiceprezes  
Napierajczyk Bolesław
Wiceprezes Krzyżanowski Piotr
Sekretarz Strzelczyk Stanisław
Skarbnik    Krzyżanowski Marcin
Naczelnik Rył Krzysztof
Z-ca Naczelnika Kowal Marcin
Z-ca Naczelnika Witkowski Arkadiusz
Gospodarz Zieliński Marian
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy