Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

II POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ pt PIĘKNA NIEPODLEGŁA

Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie  organizuje konkurs  w ramach  przedsięwzięć organizowanych w obszarze kultury, sportu, edukacji i turystyki dofinansowanych przez Powiat Wieruszowski . Jest to II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych „ Piękna Niepodległa” adresowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Celem  przeglądu jest wzbudzenie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowania poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do rodzimej ziemi , kształtując postawy patriotyzmu i szacunku do spuścizny narodowej. Występ laureatów konkursu odbędzie się w trakcie uroczystości obchodów 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości organizowanej przez Gminę Lututów.

Serdecznie zapraszamy Szkoły oraz uczniów  jak również mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego do wzięcia udziału w konkursie. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń są  do pobrania na stronie internetowej www.lututowgmina.pl lub powiat-wieruszowski.pl

Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy