Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 16-01-2019
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Inwestycje realizowane

 Przystosowanie budynku  na potrzeby ośrodka rehabilitacji
 w Lututowie.
Zadanie przewidywane do realizacji w latach 2016-2017. Na dzień 31.05 2017 r. na prace remontowo- budowlane wydatkowano  już z budżetu gminy na ten cel środki finansowe w wysokości 193.308,78 zł. Całkowita wartość projetu wynosi ok. 270.135,00zł.
Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Świątkowice, wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda
Górka, Dobrosław.
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2019r.
Na dzień 31.05 2017 r. wydatkowano z budżetu gminy na ten cel ok. 44.088,19zł. Całkowita wartość projetu wyniesie ok.1.826.000,00 zł Realizacja pozostałych wydatków przewidziana jest w następnych latach, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach PROW 2014-2020, który został złożony.
Termomodernizacja Budynku
Urzędu Gminy w Lututowie.
Inwestycja przewidziana do realizacji w 2017 roku. Na dzień 31.05.2017r. wydatkowano na koszty związane z dokumentacją i audytem kwotę ok. 16.142,97 zł. Obecnie został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do  WFOŚ i GW w Łodzi. Całkowita  wartość zadania wyniesie ponad 1.209.453 zł.Dzienny Dom Pomocy w  miejscowości Huta
Wniosek na realizację projektu złożony został  w ramach IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i ogłoszonego konkursu. Partnerzy-Starostwo Powiatowe, gmina Wieruszów, Lututów, Bolesławiec oraz Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie-zakończyli pierwszy etap prac dotyczący powołania takiego centrum w naszym powiecie. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest adaptacja budynku wraz z jego dostosowaniem do osób niepełnosprawnych, który zapewni swoim uczestnikom wyżywienie, usługi, opiekuńcze, formy terapii zajęciowej, formy terapii ruchowej, uczestnictwo w kółkach zainteresowań, trening umiejętności samoobsługi jako formy aktywizacji i podnoszenia  sprawności, zorganizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób stymulowanie utrzymania kontaktu z rodziną i najbliższym otoczeniem, udostępnianie codziennej prasy, korzystanie z punktu bibliotecznego oraz możliwości kontaktu z psychologiem.
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy