Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Regulamin HOTSPOT

Akceptacja poniższego regulaminu jest niezbędna do skorzystania z usługi HOTSPOT

Regulamin korzystania z usługi HOTSPOT (bezpłatny dostęp do internetu)

 1. Urząd Gminy w Lututowie umożliwia osobom znajdującym się na terenie miejscowości Lututów (zwanych dalej Użytkownikami) bezprzewodowy dostęp do świadczonych przez innych operatorów usługi dostępu do sieci Internet.
 2. Usługa jest świadczona w pobliżu Urzędu Gminy Lututów.
 3. Dostęp do Internetu ma charakter niekomercyjny.
 4. Do podłączenia urządzenia przenośnego Użytkownika do punktu sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze standardem 802.11b lub 802.11g.
 5. Maksymalna przepustowość łącza na jednego Użytkownika wynosi: 256kb/s (wysyłanie), 256 kb/s (pobieranie).
 6. Każda nawiązana sesja zostanie automatycznie rozłączona po upływie 60 minut. Miesięczny limit transferu danych to 750 MB dla jednego urządzenia
 7. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 8. Urząd Gminy w Lututowie nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hotspotów.
 9. Urząd Gminy w Lututowie nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak pokrycia radiowego sieci w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 10. Użytkownikowi usługi HOTSPOT zabrania się w szczególności:
  • wykorzystywania połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,
  • udostępniania oraz pobierania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do Użytkownika,
  • udostępniania oraz pobierania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  • udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
  • udostępnianie treści pornograficznych, propagujących nienawiść rasową, poniżających, naruszających godność człowieka itp.,
  • wykorzystywanie dostępu w celu masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,rozpowszechnianie wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych Użytkowników usługi, usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,omijanie zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,
  • korzystanie z aplikacji P2P,
  • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
  • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hotspot,
  • wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i jej Użytkowników.
 11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Urząd Gminy w Lututowie zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do usługi.
 12. Urząd Gminy w Lututowie nie ponosi odpowiedzialności za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika przy pomocy usługi HOTSPOT.
 13. Urząd Gminy w Lututowie nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z usługi HOTSPOT.
 14. Urząd Gminy w Lututowie nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone z winy Użytkownika usługi HOTSPOT.
 15. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego urządzenia przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje dostęp do usługi z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem
 16. Wszelkie uwagi dotyczące działania usługi HOTSPOT można zgłaszać pod adresem: gmina.lututow@gmail.com
 17. Urząd Gminy w Lututowie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 18. Nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za podejmowane działania niezgodne z regulaminem.
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy