Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Urząd Gminy Lututów

Adres: ul. Klonowska 8
98-360 Lututów

Tel./Fax. (43) 871-40-52
E-mail: gmina.lututow@gmail.com

Godziny urzędowania:
w każdą srodę od godz. 8:00 do 16:00
w pozostałe dni od godz. 7:00 do 15:00
 
Numer statystyczny 1018042

Nr KONTA BANKOWEGO
URZĘDU GMINY W LUTUTOWIE
RBS LUTUTÓW
36 9256 0004 0000 0039 2000 0050
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy