Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Walory przyrodnicze

Do lokalnych wartości środowiska naturalnego Gminy Lututów należy zaliczyć:

  • Pomniki przyrody
  • Dziką faunę i florę pól i lasów
  • Obszary leśne
  • 37 % udział gleb III –IV klasy bonitacji
  • Rzekę Oleśnicę i Strugę Węglewską

Wykaz pomników przyrody:

  • Cis pospolity o obwodzie 105 cm,
  • Trzy dęby szypułkowe o obwodach 363,360 i 310 cm,
  • Grupa drzew składająca się z dębu szypułkowego o obwodzie 330 cm i dwóch buków zwyczajnych o obwodach 330 i 290 cm,
  • Wiąz szypułkowy o obwodzie 330 cm.

Pierwsze trzy punkty pomników przyrody znajdziemy w Zespole Dworsko-Parkowym w Świątkowicach (działka 320/4), natomiast Wiąz szypułkowy znajdziemy w msc. Lututów na ulicy Wieluńskiej przy działce p. Leśnika (numer domu 55).

 

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy