Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku

Nazwa szkoły:           Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku.
Dyrektor: mgr Renata Pagacz tel 668 172 990
W-ce Dyrektor mgr Katarzyna Rosińska tel 662 052 814
Kontakt:

43 871-41-64

Adres: ul.Wieruszowska 28a
98-360 Lututów
www http://splututow.szkolnastrona.pl/


Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Lututowie

 

     Pierwsze wzmianki o powstaniu szkoły parafialnej w Lututowie pojawiły się w II połowie XVII wieku. Plac pod budowę budynku szkoły był darowizną Jana Biskupskiego z Rudnik, cześnika sieradzkiego, który w tamtych czasach był dzierżawcą i dziedzicem Lututowa.

 

     Z biegiem lat szkoła ulegała zmianom i przekształceniom. Przed I wojną światową istniała szkoła czteroklasowa, którą w roku 1921- przy pomocy społeczeństwa Lututowa- rozbudował i powiększył ówczesny jej kierownik pan Kazimierz Cichecki. Mieściła się ona w budynku przy ul. Złoczewskiej. Następnie stała się siedmioklasową szkołą powszechną.

     

     W czasie II wojny światowej rolę powszechnej szkoły przejęło tajne nauczanie. Do dziś wspominane są nazwiska trzech nauczycielek, które wbrew zakazowi Niemców kontynuowały nauczanie. Były to panie: Stefania Krysińska, Alicja Ignasiak, Helena Jasyk. Zajęcia odbywały się w prywatnych domach nauczycielek i trwały do stycznia 1945 r.

 

     Po II wojnie światowej , z uwagi na dużą liczbę uczniów, konieczne było rozbudowanie szkoły. Pozyskano dodatkowy budynek przy ulicy Gimnazjalnej. Tak więc klasy I-V zajmowały dawne pomieszczenia przy ul. Złoczewskiej, a klasy VI-VIII nowe przy ul. Gimnazjalnej.

 

     Dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły- pana Czesława Jasianka, rodziców, lokalnych władz i mieszkańców, postanowiono wybudować nowy gmach szkolny. Szkoła Podstawowa w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 28a została oddana do pełnienia funkcji dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej w 1975 roku.

 

     Pierwszym Gminnym Dyrektorem Szkół oraz Szkoły Podstawowej w Lututowie był pan mgr Czesław Jasianek a zastępcami pan Zygmunt Bartoszek i pan mgr Zbigniew Wołk. Następnie Gminnym Dyrektorem Szkół i Dyrektorem Szkoły w Lututowie został pan mgr Zbigniew Wołk,   a jego zastępcami: pan Stanisław Kolankowski i pani Teresa Rozmarynowska, po niej funkcję objął pan Mieczysław Kuźnik. Po reorganizacji szkół powołano Gminnego Inspektora Szkół, którym został pan mgr Zbigniew Wołk, Dyrektorem Szkoły w Lututowie został pan Stanisław Kolankowski, a jego zastępcą pan Resław Redkiewicz. Kolejnymi dyrektorami byli: pan mgr Jerzy Kurczewski, z-cą pani mgr Halina Kuźnik. W 1995 r. funkcję  dyrektora objęła pani mgr Kazimiera Chrobot, zastępcą została pani mgr Halina Kuźnik. Następnym dyrektorem została pani mgr Dorota Bartoszek, a jej zastępcą pani mgr inż. Ewa Nawrocka. Obecnie funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lututowie pełni pani mgr Renata Pagacz, a zastępcą jest pani mgr Katarzyna Rosińska.

 

     9 maja 1992 roku odbyło się uroczyste nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej w Lututowie.

 

     11 listopada 2000r. nastąpił akt nadania Szkole Podstawowej w Lututowie imienia Powstańców 1863r. Upamiętniając wydarzenia okresu Powstania Styczniowego a szczególnie lokalną bitwę, która miała miejsce w Piaskach pod Lututowem w dniu 15 czerwca 1863 roku, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej w Lututowie podjęła uchwałę, aby nadać swojej szkole imię Powstańców 1863 roku.

 

     Na przestrzeni lat szkoła nasza może pochwalić się wieloma osiągnięciami dydaktyczno- wychowawczymi swoich uczniów, którzy byli laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, zwycięzcami w zawodach sportowych.

 

     Szkoła zrealizowała szereg projektów edukacyjnych, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów, rodziców i zaproszonych gości takich jak: „Tydzień regionalizmu”, „Piosenka łączy pokolenia”, „Festiwal bajek”, „Wielkanocne zwyczaje”, „Ratujemy, uczymy ratować”, „ Bliżej Europy”, „ Warzywa, owoce są na 5”, „ Bezpieczny Internet”, „ Polubić czytanie”, „Stań po zielonej stronie mocy”, „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa”, „Niezwykli bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”, Janusz Korczak - obrońca praw dziecka”, „Nałogom – NIE!”, „ Żyjmy zdrowo”. Uczestniczyła w akcjach: „ Góra grosza”, „Jabłko- cytryna”, zbiórkach makulatury, kapsli.

 

     Tradycją szkoły są apele i uroczystości organizowane z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz lokalnej bitwy z tego okresu we wsi Piaski, spotkania z Kombatantami. Uczniowie uczestniczą w obchodach świąt państwowych, przez co okazują swą patriotyczną postawę.  Szkoła w roku 2012 została odznaczona odznaką „ Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. Ponadto w szkole od wielu lat działa Szkolne Koło Przyjaciół Kombatantów i Harcerzy oraz PCK.

 

     Poza tym wychowankowie naszej placówki chętnie biorą udział w imprezach takich jak: andrzejki, mikołajki, Dzień Seniora, powitanie wiosny, Dzień Dziecka oraz przedsięwzięciach innowacyjnych. Uczestniczą w koncertach Filharmonii Łódzkiej.

 

     Szkoła ściśle współpracuje z wieloma instytucjami m.in. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lututowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lututowie, biblioteką gminną, przedszkolem, strażą pożarną, policją, poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

 

     W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów.

 

     Od 1 września 2016 roku do Szkoły Podstawowej w Lututowie oprócz Szkoły Filialnej w Swobodzie przyłączono Szkołę Filialną w Niemojewie.

 

Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy