Dziś jest: 23-01-2017
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017

[ 2017-01-16 ] Kategoria: Aktualności

Zawiadomienie o wyborze oferty - GBP w Lututowie

[ 2016-12-09 ] Kategoria: Aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO- GBP w Lututowie

[ 2016-12-05 ] Kategoria: Aktualności

Lututów 05.12.2016 r.

GBP.1/2016

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Informacja GBP w Lututowie

[ 2016-11-19 ] Kategoria: Aktualności

Biblioteka Publiczna w Lututowie z filią w Swobodzie otrzymała dotację z Instytutu Książki na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 27 370,00zł. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnienie ich online. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych.

Ważną kwestią jest zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.


Powiatowe obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w Lututowie

[ 2016-11-14 ] Kategoria: Aktualności

„Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną,

co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,

lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno,

przyszłych poświęceń w duszy bohatera…”
Powstanie serwisu MOJE STYPENDIUM

[ 2016-11-10 ] Kategoria: Aktualności

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy