MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 07-02-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Preferencyjny Zakup Węgla

[ 2022-10-26 ]
PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

W związku z projektem ustawy, która ma umożliwić nabycie węgla za pośrednictwem samorządu informujemy, że Gmina Lututów przystąpiła do realizacji zadania na rzecz swoich mieszkańców. W tym celu prowadzone jest rozeznanie w zakresie ilości zapotrzebowania węgla.
Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla mogą złożyć zapotrzebowania osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP do dnia 31 października 2022 r.
Zgłoszenie należy złożyć na przeznaczonym do tego druku. Druk do pobrania w Urzędzie Miejskim lub do pobrania w załączeniu.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Miejskim w Lututowie w godzinach pracy urzędu, u sołtysa lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.

Węgiel będzie można zakupić w ilości:
1,5 t w okresie do 31 grudnia 2022 r.
1,5 t w okresie od 1 stycznia 2023 r.
jeśli minister właściwy do spraw aktywów państwowych nie określi w drodze rozporządzenia innej ilości.

Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają łącznie poniższe warunki:

są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (ceeb),
nie nabyły jeszcze węgla na sezon grzewczy 2022-23 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (koszt zakupu tony węgla bez dodatkowych opłat np. transportu), co potwierdzą złożeniem oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina dokona zakupu węgla od spółek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, tym samym Gmina nie bierze odpowiedzialności za jakość sprzedawanego mieszkańcom węgla.
Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi