MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-05-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Pracownicy Urzędu Gminy

PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO
1. Marek Pikuła Burmistrz Lututowa tel. 43 87-14-227
     43 67-67-025
2. Danuta Wyglądacz Skarbnik Gminy tel. 43 67-67-023
3. Magdalena Kałuża Sekretarz Gminy tel. 43 87-14-225
4. Agnieszka Sadowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 43 87-14-056
5. Renata Kukiełka  z-ca Skarbnika Gminy tel. 43 87-14-014
6. Katarzyna Pichlak insp.ds obsługi Rady Miejskiej i jej organów tel. 43 67-67-020
7. Martyna Pluskota insp.ds ksiegowości podatkowej tel. 43 87-14-881
8. Dariusz Szewczyk insp. ds wymiaru podatków tel. 43 87-14-881
9.
10.11.
Beata Lar

Milena Żuraw- Jaworska

wz. Emilia Domańska

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Inwestycji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska


Insp. ds.  planowania przestrzennego i budownictwa
tel. 43 87-14-067
12. Gerard Lesiewicz

 Insp. ds. inwestycji, planowania przestrzennego i budownictwa

tel. 43 87-14-880
13. Agata Wojewódka insp. ds. rolnictwa, gospodarowania nieruchomuściami tel. 43 87-14-057
       
14. Mirosław Grela insp. ds obronnych tel. 43 87-14-021
15.

Paulina Kumor

wz. Kinga Buchla
insp.ds  gospodarki
odpadmi komunalnymi, ds. Ochrony Środowiska
tel. 43 87-14-177
16.

Magdalena Bartodziej

insp.ds płac i księgowości budżetowej tel 43 67-67-024

tel 43 87-14-881
17. Teresa Pawłowska insp. ds. księgowości budżetowej M-GOPS i MOK tel. 43 87-14-775
18.  Milena Chrobot insp. ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych  tel. 43-87-14-366
19. Marzena Wojtal insp. ds. kadr i płac jednostek oświatowych tel. 43-87-14-366
20. Magdalena Kuźnik insp. ds. ochrony danych osobowych i oświaty tel. 43 87-14-366
21 Katarzyna Sobczyk sekretariat tel. 43 67-67-020
22 Marcin Drzazga Kierownik Zakładu Usług Komunalnych tel. 43 871-14-493
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie