Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 15-10-2019
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Inwestycje realizowane

Budowa studni na ujęciu wody w Lututowie – wartość inwestycji szacuje się na koszt ok. 100.000 zł.

 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Świątkowice, wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Lututowie

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2019r.

Całkowita wartość projektu wyniesie ok.1.900.000,00 zł Realizacja zadania przewidziana jest do 31.08.2019r. Projekt otrzymał dofinansowanie z PROW w kwocie 1.134.000zł. Gmina będzie się ubiegać o pożyczę w WFOŚiGW w Łodzi na ten cel.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

 

W 2019 r. planuje się do realizacji następujące inwestycje drogowe:

 1. Przebudowa drogi gminnej Dębina-Lututów
 2. Przebudowa drogi gminnej Huta- Kozub
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojny
 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrosław
 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dymki
 6. Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie

 

 

 

 

 

Ich realizacja jest uzależniona od otrzymania dofinansowania zewnętrznego.

W przypadku realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Lututów- Świątkowice w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację w/w inwestycji.

 

 

 

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE :

Dotacje dla OSP NA ZADANIA POD NAZWĄ:

 1. 1.     Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Dobrosław
 2. 2.     Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Niemojew

 

Na każdą z w/w inwestycji Gmina Lututów  zaplanowała w budżecie ok. 50.000 zł

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

 

Planuje się wykonanie  systemu monitoringu w ramach projektu poprawy bezpieczeństwa na terenie Lututów ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań ,, Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, a tytuł projektu nosi nazwę : Bezpieczna Gmina, bezpieczny mieszkaniec. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości 25.000 zł.

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 1. 1.      Modernizacja łazienek w budynku szkoły w miejscowości Swoboda- koszt planowanej inwestycji ok. 40.000 zł
 2. 2.      Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie – koszt planowanej inwestycji ok. 30.000 zł

 

 

 

GOSPODARKAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Zakup pompy na oczyszczalnie ścieków – koszt inwestycji ok. 20.000 zł

 

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

1.Wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego w miejscowości Kopaniny – koszt planowanej inwestycji szacuje się na ok. 28.000 zł

 

KULTURA FIZYCZNA

 

 1. Obecnie Gmina Lututów jest w trakcie realizacji projektu pn. ,,Otwarta Strefa Aktywności” finansowanego ze środków Ministerstwa Sporu i Turystyki, w ramach którego powstanie siłownia napowietrzna z wydzieloną częścią na plac zabaw – koszt inwestycji to ok. 90.000 zł

 

 1. Budowa placu zabaw w Lututowie przy Przedszkolu Publicznym  w Lututowie – koszt inwestycji ok. 140.000 zł

 

 

 1. W roku bieżącym planuje się również wykonanie kilku projektów grantowych
   w ramach których przewiduje się modernizację sali  OSP, budowę placu zabaw oraz siłownię napowietrzną

 

 

 

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy