MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 25-07-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

O Parafii

Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie
ul. Gimnazjalna 3, 98-360 Lututów
tel. 43 871 47 99

Lututów to miejscowość o statusie gminy położona w powiecie wieruszowskim w województwie łódzkim. Miasteczko może poszczycić się średniowiecznymi korzeniami, ponieważ pierwsze zapiski dotyczące tego obszaru pochodzą z 1371 roku. Wzmianka z 1406 roku określa miejscowość jako oppidum, albowiem Lututów posiadał już wówczas kościół. Prawa miejskie oraz zezwolenie na targi nadał Władysław Jagiełło w 1406 roku. Założycielem osady był Bieniasz Wierusz, syn Lutolda. W rodzie Wieruszów było to często nadawane imię i po wielu nieznacznych zmianach przyjęła się nazwa Lututów.
Według przekazu istniejąca tu parafię wydzielono z macierzystego Cieszęcina, który parafią był już w XII w. Podkreślić należy jednak, iż siedzibą rodu Wieruszów była Ruda. To w Rudzie po dzień dzisiejszy podziwiać możemy jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Zatem chrześcijaństwo na tych ziemiach ma już bardzo długą i bogatą tradycję. Pierwsze źródło pisane to akt z 12. XII.1406 roku. Mowa w nim o uposażeniu przez Bieniasza, dziedzica Lututowa, miejscowego kościoła pod wezwaniem świętej Trójcy, św. Mateusza Ewangelisty i św. Doroty. Kościół ten został zapewne wzniesiony w niedalekim czasie, bowiem w owym czasie wspomina się o konsekracji. Dokumenty kościelne z XVII stulecia podają, że parafię erygował arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski właśnie w dniu 12 XII 1406 roku. Po stu latach pierwszy kościół spłonął w wielkim pożarze miasta. Nowy kościół zbudowano z ofiar mieszkańców w 1520 r. Była to świątynia również drewniana w formie krzyża. Tej budowli również nie oszczędził żywioł ognia. Częściowo spłonęła 21.XI.1647 r., natomiast w 1742 roku całkowicie.
Wzniesiono kolejny kościół, który służył parafii przez kolejne 100 lat. Arcybiskup gnieźnieński Krzysztof Antoni Szembek w dniu 13.XII.1746 r. poświecił nową świątynię będącą jeszcze w budowie, aby w niej mogły się odprawiać nabożeństwa parafialne.
W drugiej połowie XVII wieku wzniesiono przy kościele szpital oraz przytułek. Z początkiem XX wieku podjęto starania budowy nowego kościoła, który miał zastąpić wiekową już świątynię drewnianą. Rozebrano ją w 1910 roku. Nabożeństwa odprawiano w prowizorycznie zbudowanej z drewna kaplicy w ogrodzie plebańskim.
Nowy kościół w stylu romańsko - mauretańskim według projektu architekta Jarosława Wojciechowskiego wzniesiono w latach 1910-1917 staraniem proboszcza ks. Kazimierza Ucieklaka, honorowego kanonika kaliskiego przy dużym zaangażowaniu i hojności parafian. Prace prowadzone przez ks. Kazimierza Ucieklaka po jego śmierci kontynuował‚ ks. Stanisław Żeromski, a następnie prace wykończeniowe ks. Wincenty Glass. Staraniem ks. Glassa sprowadzono 18 glosowe organy, wielki ołtarz, ambonę oraz ogrodzono cmentarz. Obecny kościół konsekrował‚ pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina 5 .VI. 1927 r. pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
W prezbiterium kościoła znajduje się cenny obraz Matki Boskiej z 1639 roku, zwany Matką Boską Lututowską oraz obraz olejny na desce Ukrzyżowanie z 2 połowy XVII w. Pod chórem z lewej strony jest tablica epitafijna Biernackich z wmurowaną kulą armatnią z 1812 roku, która upamiętnia generała Józefa Biernackiego, natomiast po prawej stronie tablica ze zdjęciem księdza Stanisława Żeromskiego. Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze historyczna chrzcielnica, ambona, organy oraz witraż maryjny nad wejściem.


Aktualnie posługę duszpasterską w naszej parafii sprawują:
Ksiądz kanonik Waldemar Gruszka - dziekan, proboszcz


LINK DO OFICJALNEJ STRONY PARAFII
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie
Infrastruktura Sportowa Plus
Dotacje_2024_Plansza_Reklamowa_Zadanie_Finans