MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 25-07-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Park w Świątkowicach

Pierwsze zadrzewienia przydomowe wokół dworu w Świątkowicach są prawdopodobnie współczesne powstaniu folwarku, prawdopodobnie o tej samej co obecnie lokalizacji. Świadczy o tym chociażby zabytkowy ok. 600 letni cis na tyłach dworu lub (obecnie już nie istniejąca) ponad 300 letnia lipa pod którą wg lokalnej legendy, ówczesny dziedzic dworu podejmował obiadem Napoleona. W parku w jego centralnej części istnieje kilka innych drzew wyraźnie odbiegających swoim wiekiem i wymiarami od dominującego drzewostanu jak np. pomnikowe dęby szypułkowe. Jednakże zasadniczy kształt parku powstał równocześnie z budową dworu tzn. pod konie XVIII wieku lub najpóźniej początki XIX w. Są na to dowody pośrednie i bezpośrednie.Pośrednim dowodem jest rozplanowanie ogrodu dokładnie wg zasad rozwiniętego ogrodu naturalnego łącznie ze zlokalizowaniem dworu w 1/4 jego rozciągłości od wjazdu, zlokalizowanie układu wodnego, skupienie zwartych kęp drzewostanów po obrzeżach parku przy zachowaniu otwartych osi widokowych i jego centrum. Charakterystyczny jest również układ części frontowej z eliptycznym podjazdem – poprzez aleje kasztanowców i w głębi swobodne kępy zieleni, bardziej ozdobne przy dworze i dziczejące w głębi parku – przecięte ciekiem wodnym. Jest to jakby dokładne odwzorowanie projektu ogrodu naturalnego.
Układ kwater i kształt obiektu jest zasadniczo nie zmieniony od jego założenia tzn. od początków XIX wieku świadczy o tym układ parku i usytuowanie najstarszych drzew ulokowanych w luźno rozrzuconych kwaterach otaczających pozornie chaotycznie centralną oś widokową parku przebiegającą środkiem parku wzdłuż jednej dłuższej osi.
Zgrupowane drzewa skupione są głównie na obrzeżu obiektu dla odizolowania wnętrza od wsi i gruntów ornych – ogólnie od mało atrakcyjnego krajobrazowo otoczenia. Środek parku zajęty jest przez polany widokowe oraz stawy. W latach 1900 – 1914 przeprowadzono gruntowną przebudowę parku mając na uwadze jego unowocześnienie i uatrakcyjnienie. Wprowadzono wówczas szereg gatunków iglastych oraz egzotycznych – świerki pospolite, modrzewie, jodły, żywotniki, karaganę itp. Również z tego okresu pochodzi aleja grabowa okalająca park od południowej i zachodniej strony odcinając wnętrze parku od zabudowy wiejskiej. Wówczas to powiększono park o część zachodnią ,, doprowadzając go do drogi biegnącej od wsi do stawu tak jak jest obecnie.
W takiej formie park przetrwał do lat 55 – 60 kiedy to w ramach nie przemyślanej akcji wprowadzono do parku zadrzewienia topoli szybko rosnącej i to w jego najbardziej ozdobnej frontowej partii. Wysadzono aleję topoli przecinając eliptyczny podjazd oraz zadrzewiono skośne do dworu osie widokowe po jego skrzydłach. Obecnie aleja topolowa została wycięta podczas
kapitalnego remontu dworu i zespołu dworsko parkowego. Wiele starych drzew zamarło zaatakowanych przez opieńkę miodową i inne grzyby pasożytnicze, szczególnie nieodporne okazały się malownicze buki i świerki. Szereg polan widokowych zarosło samosiewami i krzewami.
Z chwilą kiedy zmienił się właściciel zespołu parkowo – dworskiego, 10 hektarowy park został ogrodzony murem z kamienia wapiennego zamknięty bramą metalową – kutą stał się całkowicie niedostępny dla miejscowej społeczności.

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie
Infrastruktura Sportowa Plus
Dotacje_2024_Plansza_Reklamowa_Zadanie_Finans