MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 17-06-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Nazwa szkoły:           Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej
Adres szkoły: ul. Jana Pawła Stalskiego 5 (nieaktualny)
98-360 Lututów


W związku z reformą edukacji zapoczątkowaną ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. placówka przestała funkcjonować z końcem roku szkolnego 2018/2019, natomiast materialnie została wcielona w struktury Szkoły Podstawowej w Lututowie. Poniżej zamieszczony jest opis placówki z czasu jej fukcjonowania.

Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej ma bardzo dobrą lokalizację, znajduje się w centrum miejscowości obok Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku i Przedszkola Publicznego, w sąsiedztwie parku z zabytkowym pałacem, w którym mieści się Zespół Szkół Rolniczych. Przed szkołą posadzono "Dąb Pamięci" dla uhonorowania Jana Pawła Stalskiego, nauczyciela zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w Katyniu. Uczniowie zapoznawani są z lokalną historią i tradycją.
Organizacja pracy w Gimnazjum Publicznym w Lututowie wspomaga proces edukacji. Nauczyciele zachęcają uczniów do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, kółkach zainteresowań (np.: biologiczno-chemicznym, matematycznym, plastycznym, języka niemieckiego, języka angielskiego, języka polskiego, sportowym i czytelniczym). Kadra pedagogiczna oferuje pomoc w przygotowaniu do: egzaminów, sprawdzianów, konkursów i zawodów sportowych.
Oferta edukacyjna skierowana do uczniów jest tak skonstruowana, by zorganizować im czas wolny i stworzyć możliwość poszerzenia lub uzupełnienia wiedzy, dać szansę na odniesienie sukcesu oraz umożliwić rozwój zainteresowań.
Nauczyciele współpracują ze sobą i tworzą przyjazną atmosferę, stosują aktywizujące metody nauczania, i motywują wychowanków do pracy.
Nasza placówka jest miejscem przyjaznym, integrującym społeczeństwo gminy. Uczniowie i rodzice mają wpływ na życie szkoły, są aktywni i zaangażowani w prowadzone działania. Gimnazjaliści promują gminę na zawodach i w konkursach, uczestniczą w akcjach charytatywnych (WOŚP, Caritas, Góra Grosza), i ekologicznych (Stań po zielonej stronie mocy, Z Ekologią na Ty, Sprzątanie Świata) oraz prospołecznych.
Szkoła tworzy listę rankingową uczniów ją kończących – "Złotą dziesiątkę" i odznacza wyróżnionych medalami. W nagrodę za największe zaangażowanie w życie gimnazjum przyznaje się puchary "Super Klasy" i "Sportowej Super Klasy".
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie