MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 28-02-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Święto Strażaka 2022

[ 2022-05-05 ]
GMINNY   DZIEŃ STRAŻAKA – ŚWIĘTEGO FLORIANA 2022

W gminie LUTUTÓW zostały zorganizowane  uroczyste  gminne obchody Dnia Strażaka oraz jubileusz 75 lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrosławiu. Uroczystość  Św. Floriana w tym roku rozpoczęła się w dniu 3 maja  przemarszem jednostek  z terenu gminy Lututów od strażnicy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie do kościoła  parafialnego w Lututowie na uroczystą msze świętą. Główne uroczystości  z wręczaniem odznaczeń dla wyróżniających się w służbie strażaków, defiladą i pokazem sprzętu odbyły się  w jednostce jubilatce OSP DOBROSŁAW.
Burmistrz Marek Pikuła a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Lututowie przywitał zaproszonych gości oraz druhów ochotników dziękując im za włożony trud w codzienną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lututów. Zaznaczył również, że obchody Św. Floriana zostały zorganizowane po dwuletniej przerwie związanej z pandemiom i tutaj także zaznaczył duży udział jednostek w zwalczaniu pandemii poprzez niesienie pomocy mieszkańcom będącym na kwarantannie, rozwożeniu maseczek i płynów dezynfekujących.
Burmistrz przedstawił zgromadzonym strażakom i mieszkańcom zakres wykonanych prac remontowych w poszczególnych strażnicach OSP którym widocznym przykładem jest jednostka OSP Dobrosław w której możemy zorganizować nasze święto.
Prezes jednostki OSP Dobrosław druh Sławomir Pawlak przedstawił historię jednostki od roku założenia czyli 1947 do czasów obecnych.
Następnie przystąpiono do wręczania podziękowań, medali i odznaczeń wymienionych poniżej.


 W dowód wdzięczności za ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej – Burmistrz Lututowa i Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Lututowie uhonorowało druhów pamiątkowymi podziękowaniami:

1. dh Leśnik Zenon                - OSP Dobrosław
2. dh Herbeć Bronisław                - OSP Dobrosław
3. dh Szewczyk Karol                - OSP Dymki
4. dh Nawrocki Andrzej                - OSP Huta
5. dh Kusiak Tomasz                - OSP Kluski
6. dh Krzywański Zenon                - OSP Lututów
7. dh Plewa Kazimierz                - OSP Niemojew
8. dh Potomski Jan                - OSP Niemojew
9. dh Kowalczyk Ryszard            - OSP Piaski
10. dh Cegiełka Marek                - OSP Świątkowice
11. dh Jarząb Sławomir                - OSP ŚwiątkowicePrezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało „Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

1. dh Herbeć Bronisław                - OSP Dobrosław
2. dh Tomanik Dariusz                - OSP Dobrosław
3. dh Łodo Łukasz                - OSP Huta
4. dh Kuzaj Henryk                - OSP Łęki
5. dh Pawlak Sławomir                - OSP Piaski
 „Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

1. dh Koziołek Damian                - OSP Chojny
2. dh Strózik Mariusz                - OSP Chojny
3. dh Olejnik Marcin                - OSP Huta
4. dh Szczepański Łukasz            - OSP Lututów
5. dh Sobiela Waldemar            - OSP Piaski
6. dh Rył Krzysztof                - OSP Piaski

 „Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

1. dh Kowalski Grzegorz                - OSP Dobrosław
2. dh Klimas Paulina                - OSP Lututów
3. dh Nawrocki Rafał                - OSP Łęki
4. dh Forjas Damian                - OSP Niemojew

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieruszowie przyznało odznaki „Strażak Wzorowy” dla:
dh Wrzosek Adrian            - OSP Chojny
dh Witkowski Damian            - OSP Chojny
dh Szewczyk Karol            - OSP Dymki
dh Nawrocki Bartosz            - OSP Huta
dh Kaczmarek Damian            - OSP Dobrosław
dh Kropacz Przemysław            - OSP Lututów
 dh Nowakowski Tadeusz        - OSP Lututów
dh Walecko Dawid            - OSP Niemojew
dh Dębski Arkadiusz            - OSP Niemojew
dh Olszowiak Tomasz            - OSP Piaski

Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie