MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 01-04-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani

[ 2022-04-06 ]

Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani”

 

 

 

Urząd Miejski w Lututowie serdecznie zaprasza rodziców/prawnych opiekunów dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie pn.: „Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani”. Celem projektu jest utrzymanie aktywności zawodowej 20 osób (kobiet) pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych, uczących się lub pracujących w myśl kodeksu cywilnego w województwie łódzkim w Gminie Lututów, poprzez zapewnienie opieki niań dla 20 dzieci od 01.03.2022 do 31.05.2023 roku.

 

Kryteria dostępu do projektu:

- osoba fizyczna ucząca się/pracująca/zamieszkująca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa łódzkiego w Gminie Lututów;

- osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, które ukończyło 20 tydzień życia do 3 roku życia

- posiadanie statusu osoby pracującej, w tym również na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, zamierzająca wrócić na rynek pracy

- wiek powyżej 18 lat

- złożenie kompletu dokumentów

 

Kryteria premiujące:

- osoby niepełnosprawne

- niepełnosprawność dziecka

- zatrudnienie na umowę o pracę

- posiadanie więcej niż dwójki dzieci

 

Rekrutacja:

Formularze zgłoszeniowe można składać: mailowo na adres m.bartodziej@lututowgmina.pl, osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Lututowie pok. Nr 3 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Lututowie ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów z dopiskiem: „Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani” w terminie od 11.04.2022 r. do 15.04.2022 r.

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, znajdują się w załącznikach. W przypadku pytań serdecznie prosimy kierować je na adres e-mail: m.bartodziej@lututowgmina.pl lub pod numerem telefonu 43 871-48-81.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania 01 - X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin do ogłoszenia

Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani”

 

 

Urząd Miejski w Lututowie serdecznie

zaprasza mieszkańców Gminy Lututów

na spotkanie informacyjne dotyczące

projektu, które odbędzie się w dniu 08

kwietnia 2022r. w budynku Urzędu

Miejskiego w Lututowie, sala konferencyjna Nr 1 o

godz. 17.00. Szczegółowe
informacje

nt. projektu znajdują się na stronie

internetowej
www.lututowgmina.pl w

zakładce aktualności

pn. „„Mali mieszkańcy Gminy

Lututów pod opieką niani”

 

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi