MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 29-03-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Relacja z XIV Sesji Rady Gminy w Lututowie

[ 2015-12-09 ]

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Wardęga. Przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.

Przed przystąpieniem do złożenia sprawozdania odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji przejścia na emeryturę Pana Wacława Zabłockiego wieloletniego Dyrektora GOK-u w Lututowie.

 Pan Wójt złożył  Panu Zabłockiemu podziękowania i życzenia w imieniu własnym, pracowników Urzędu Gminy jak i podległych jednostek. Wyraził uznanie i szacunek za zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz twórczości i działalności podejmowanej na rzecz upowszechniania folkloru oraz tradycji ludowej.

Następnie Pan Wacław Zabłocki podziękował za wieloletnią współpracę, mając nadzieję, że jeszcze nieraz będzie mógł służyć swoim doświadczeniem.

 Następnie Pan Wójt złożył sprawozdanie z działalności za okres jaki upłynął od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 listopada 2015 roku.

Pan Wójt zaznaczył, że w związku z tym, iż od ostatniej sesji minęło niewiele dni tych istotnych zdarzeń nie było tak dużo.

Pierwszym ważnym zdarzeniem jakie nastąpiło w okresie sprawozdawczym było zakończenie prac budowy sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej na odcinku ok. 1 km. Natomiast na przyszły rok opracowywana jest dokumentacja dotycząca pozostałych miejscowości Brzozowiec i Dobrosław, gdzie nadal wielu ludzi nie ma dostępu do bieżącej wody.  Wyraził nadzieję, że uda się zrealizować te plany.

Ponadto poinformował, że w dniu 02 grudnia br. spotkał się w budynku naszego urzędu z przedstawicielami rodziców dzieci uczęszczających do SP                                       w Niemojewie w sprawie dalszych losów tej placówki i nauczycieli.

 W dalszej kolejności Radni podjęli uchwały przewidziane w w/w porządku obrad.

 W sprawach różnych Pan Wójt nawiązał do poprzedniej sesji, na której były zadawane pytania odnośnie mającej powstać Kopalni Złoczew. Powiedział, że                w  sekretariacie naszego urzędu można pobrać kserokopie map projektowanego Obszaru Górniczego i Terenu Górniczego złoża węgla brunatnego „ZŁOCZEW”.

Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi