MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 28-02-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie

[ 2021-07-01 ]

Relacja z XXXV – ej  absolutoryjnej Sesji Rady Miejskiej w Lututowie

 

W dniu  24 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Lututowie.

Otwarcia i stwierdzenia prawidłowości obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Zgadzaj, przywitał zebranych oraz przedstawił ramowy porządek obrad. W uroczystej sesji wzięli udział radni rady miejskiej, radny powiatu wieruszowskiego oraz sołtysi z terenu Gminy Lututów.

Głównym punktem obrad było wystąpienie Burmistrza Lututowa Pana Marka Pikuły, który  szczegółowo przedstawił Raport o stanie Gminy Lututów za 2020 rok   oraz sprawozdanie z wykonanie budżetu za miniony rok sprawozdawczy zwracając szczególną uwagę na wartość i zakres wykonanych przedsięwzięć. W 2020 roku wykonano szereg inwestycji na terenie gminy m.in  modernizację dróg gminnych, budowę odwiertu studni głębinowej w SUW Lututów, zakup laptopów w ramach projektów „Zdalna Szkoła”, zakup wozu strażackiego dla OSP w Chojnach, remont budynku Urzędu Miejskiego, remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej, sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Lututowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki. Dokonano modernizacji klas w przedszkolu publicznym oraz budowy wewnętrznego placu zabaw.

Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że wszystkie zrealizowane inwestycje to ogromny sukces tutejszego samorządu. To dzięki dobrej, owocnej współpracy  oraz relacji pomiędzy Burmistrzem, Radą i pracownikami tutejszego urzędu i podległych jednostek udaje się zrealizować szereg przedsięwzięć które służą lokalnej społeczności.  Życzył kolejnych tak owocnych lat.

Rezultatem dobrej współpracy organów gminy był także wynik głosowania, zgodnie z którym wszyscy obecni na posiedzeniu Radni jednogłośnie głosowali o udzieleniu wotum zaufania Burmistrzowi Lututowa oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu  gminy za 2020 rok


Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie