MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 01-04-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Zawiadomienie

[ 2018-12-21 ]

Lututów,18 grudnia 2018r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lututów

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki oraz terminu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o zmianie wysokości opłaty za 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

                            Informuję, że w dniu 10.12.2018r. przeprowadzony został przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lututów. Dla zbilansowania kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami Rada Gminy w Lututowie na mocy Uchwały Nr III/15/2018r.  z dnia  13 grudnia 2018r. bieżącego roku ustaliła nową stawkę opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać              od  1 stycznia 2019r.

Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny miesięczna stawka za 1 osobę wynosić będzie 10,50zł, natomiast dla odpadów zbieranych nieselektywnie 21,00zł.

Ponadto zmianie uległy również  terminy wnoszenia w/w opłaty którą zgodnie z Uchwałą NR II/14/2018 Rady Gminy Lututów z dnia 29 listopada 2018r.   należy wnosić w następujących terminach:

- za I kwartał do 31.03.2019r.

-  za II  kwartał do 30.06.2019r.

-za III kwartał do  30.09.2019r.

- za IV  kwartał do 31.12.2019r.

Zmiana wysokości  opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

Nadmieniam, że w wyniku przeprowadzonego przetargu firmą, która prowadzić będzie obsługę w zakresie odbierania odpadów jest nadal     Eko- Region z siedzibą w Bełchatowie

Ponadto informuję, że zgodnie z Uchwałą  Nr II/10/2018 Rady Gminy Lututów z dnia 29 listopada 2018r.    w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia  5 listopada 2021r. we wszystkich grupach odbiorców

-1m3 dostarczonej wody wynosił będzie  2,58zł netto + 8% VAT

-1m3 odprowadzonych ścieków 3,80zł netto  + 8% VAT

                                                                              

                                                                               Z poważaniem

                                                                          Wójt
                                                                               /-/ Marek Pikuła
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi