MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 01-04-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

OFICJALNE PODSUMOWANIE PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

[ 2016-10-28 ]

W ramach konkursu pn: „ Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016” Gmina Lututów w okresie od maja do października 2016r.  zrealizowała projekt ekologiczny pn: „Edukacja ekologiczna mieszkańców EKOLututów 2016. Pod takim hasłem realizowano liczne zaplanowane zadania projektu ekologicznego, adresowanego do dzieci, młodzieży jak również pozostałych mieszkańców gminy


Na ten cel gmina otrzymała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 9950,00zł.

Głównym celem projektu poświęconemu edukacji ekologicznej było popularyzowanie wiedzy na  temat osobliwości przyrodniczych, gospodarki odpadami, zagrożeniach zanieczyszczeń, racjonalizacji odpadów i zapobieganiu ich powstawania. Nasza młodzież i dzieci, pochodząca w większości z niezamożnych rodzin, z regionu, który uważany jest za nieatrakcyjny, dzięki projektowi miała możliwość pozytywnie ocenić swoją ”małą ojczyznę”, dostrzec niezwykłość miejsca, w którym mieszkają, nauczyć się o nie dbać, aby nie straciło swego uroku, by w końcu zrozumieć celowość działań ekologicznych. Nasz projekt stworzył naszym mieszkańcom warunki do świadomego uczestnictwa  w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ekologicznego.

Już od najmłodszych lat człowiek jest związany ze środowiskiem, ma więc wpływ na jego funkcjonowanie oraz jest od niego uzależniony. Musimy więc pamiętać, że zaśmiecając w bezmyślny sposób środowisko przyrodnicze szkodzimy sobie samym, gdyż jesteśmy nieodłączną jego częścią. Edukacja ekologiczna dorosłych i dzieci dzięki realizacji w/w projektu została połączona z rozrywką społeczności lokalnych, w czasie której propagowane były treści ekologiczne.

 

W I etapie realizacji projektu zorganizowano  Piknik ekologiczny połączony z obchodami Dnia Dziecka, który odbył się w niedzielę 5 czerwca 2016r. W trakcie pikniku zgodnie z programem przeprowadzona została akcja „Wymień nakrętkę , makulaturę , baterie na drzewko ogrodowe lub bilet do kina”,  do której zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy gminy. Akcja ta polegała  na wymianie 1 kg nakrętek , baterii  lub 2 kg makulatury  na drzewko lub bilet do kina.

W trakcie pikniku najbardziej aktywni ekologicznie zostali nagrodzeni pamiątkowymi koszulkami, notesami ekologicznymi oraz innymi gadżetami  zakupionymi w ramach projektu. Rozdawane były również ulotki informacyjne pod hasłem „Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje”. 

 W kolejnym etapie realizacji projektu zaplanowano i przeprowadzone zostały atrakcyjne konkursy w czterech kategoriach:

 

- Konkurs plastyczny pn.: „Odpady w czterech porach roku” skierowany do uczniów klas IV – VI  szkół podstawowych z terenu gminy,

 

- Konkurs plastyczny pn.: „Artystyczny recykling” skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy,

 

- Konkurs fotograficzny pn.: „Segregując, dbam o przyszłość naszej gminy” skierowany do uczniów Gimnazjum z terenu gminy,

 

- oraz Konkurs na opracowanie projektu zagospodarowania zieleni pn.” Uroki zieleni w lututowskiej przestrzeni” .

W konkursach tych wzięło udział aż 125 uczniów tym uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej z terenu gminy Lututów. 

Dzięki tym konkursom zainteresowani uczestnicy mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę  z zakresu gospodarki odpadami, ekologii , ochrony środowiska oraz rozbudzić o dodatkowe zainteresowania proekologiczne. Naszym zdaniem aktywne uczestnictwo w tego rodzaju konkursach znacznie przyczynia się do utrwalenia postaw  i zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu i wdrożenia się do podejmowania  aktywnych działań indywidualnych i zbiorowych na rzecz poprawy stanu środowiska.

  Uwieńczeniem  realizacji projektu jest z pewnością  atrakcyjny kalendarz w którym  m.in. znalazły  się zwycięskie prace konkursowe zarówno fotograficzne jak i plastyczne. Kalendarz ten przez cały najbliższy rok będzie zdobił ściany w domach naszych mieszkańców  i instytucji z terenu gminy jak i powiatu wieruszowskiego.

 http://www.zainwestujwekologie.pl

Projekt pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców „EKOLututów 2016” zrealizowany w ramach Edukacji ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016”

 

Koszt całkowity zadania – 17800,80 zł

Kwota dotacji – 9950,00 złPliki do pobrania:
Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi