Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-02-2019
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy
Otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hucie

Aktualności

Kurenda dot. szacowania skutków suszy

[ 2018-06-25 ]

W związku z pismem znak IR- IV.7160.29.2018 z dnia 22 czerwca od Wojewody Łódzkiego Lututów w sprawie wystąpienia suszy na terenie województwa łódzkiego  potwierdzonej wskaźnikiem klimatycznym bilansu wodnego potwierdzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Wójt Gminy Lututów zarządzeniem nr 16/2018 z dnia 25.06.18r. powołał gminną komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Lututów. Wszyscy rolnicy mają możliwość składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą obejmującą uprawy  zbóż ozimych, jarych, krzewów owocowych oraz truskawek poziom szkód musi być wyższy niż 30 % wartości średniej rocznej produkcji rolnej (zarówno roślinnej jak i zwierzęcej) w gospodarstwie z trzech ostatnich lat.

       

Po otrzymaniu w/w wniosków od rolników gminna komisja przystąpi do szacowania strat. Protokół z szacowania szkód jest podstawą do ubiegania się
o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego”.

Wnioski należy składać przed zbiorem upraw. Warunkiem oszacowania szkód przez komisję jest obecność upraw na polach.

Wzory druków wraz z oświadczeniami dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy poj. nr 7, na stronie internetowej  www.lututowgmina.pl, a także u Sołtysów.

Do w/w dokumentów niezbędne jest ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie
 z 2018r.

Wypełnione dokumenty proszę składać do Urzędu Gminy Lututów, pok. Nr 24 , I piętro.

 

/-/ Marek Pikuła

Wójt Gminy Lututów

Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy