Dziś jest: 23-02-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Aktualności

Relacja z XXX sesji Rady Gminy

[ 2017-06-09 ]

SESJA RADY GMINY W LUTUTOWIE

 

         W dniu 08 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lututowie odbyła się XXX sesja Rady Gminy.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Jan Wardęga.

Przywitał zebranych oraz przedstawił ramowy porządek obrad.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lututów p. Marek Pikuła, przedstawiając obszerne sprawozdanie z działalności między sesjami, oraz wręczył podziękowania Radnym Rady Gminy , którzy wsparli zorganizowanie imprezy plenerowej p.n. „Kolorowy Dzień Dziecka”.

Po wystąpieniu Wójta opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Lututów p. Anna Podgórniak.

Sprawozdanie zaopiniowane zostało pozytywnie.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący komisji

p. Józef Grzegorek, jednocześnie występując z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2016r. Uchwałę w tej sprawie odczytała Skarbnik Gminy Lututów p. Anna Podgórniak.

Radni Rady Gminy jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Lututów 

za rok 2016.

Dziękując za zaufanie i udzielenie absolutorium Wójt p. Marek Pikuła podkreślił, że praca i  działania które zostały wykonane dla Gminy oraz wynik finansowy to sukces całej Rady Gminy oraz pracowników. Wspólna praca okazała się bezcenna

i niewątpliwie jest przykładem dobrej współpracy, co z pewnością wpływa na rozwój Gminy Lututów.

W dalszej częściu sesji przystąpiono do omówienia pozostałych puntów porządku obrad, oraz  udzielono odpowiedzi na pytania.

Sesję zakończył Przewodniczący Rady Gminy p. Jan Wardęga.

 

 

GOK  LUTUTÓW

Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy