Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Aktualności

Nowe zasady w sprawie zezwoleń na wycinkę drzew

[ 2017-02-03 ]

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Lututów, że ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (poz. 2249) została znowelizowana ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) m. in.  w sposób następujący:

w art. 83f  (Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów) wprowadza się punkt 3a w brzmieniu:

„drzew lub krzewów , które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej”

Lututów, dnia 2 lutego 2017 r.                                    W ó j t  G m i n y                                                                                               /-/ Marek Pikuła

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy