Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 16-06-2019
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Lututowie

W skład Urzędu Gminy w Lututowie wchodzą trzy referaty:

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu Organizacyjnego Magdalena Kałuża
St. ds. ewidencji ludności Agnieszka Sadowska
St. ds. obsługi rady i jej organów Katarzyna Pichlak
St. ds. obronnych i p. poż. Mirosław Grela
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu Gerard Lesiewicz
St. ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa Ryszard Pichlak
St. ds. drogownictwa i ochrony środowiska Marian Zygmunt
St. ds. gospodarki odpadami komunalnymi Paulina Krzak
Referat Finansowy
Kierownik Referatu Anna Podgórniak
St. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Dariusz Szewczyk
St. ds. księgowości podatkowej Jolanta Szymańska
St. ds. księgowości budżetowej Danuta Wyglądacz
St. ds. obsługi kasowej i rozliczeń pieniężnych Józef Suwara
st. ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych Renata Kukiełka
st. ds. księgowości budżetowej GOPS i instytucji kultury Teresa Pawłowska
st. ds. płac Urzędu Gminy i ZUK Magdalena Mak
st. ds. kadr i płac jednostek oświatowych Jadwiga Grela
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy