Dziś jest: 25-02-2017
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Lututowie

W skład Urzędu Gminy w Lututowie wchodzą trzy referaty:

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu Organizacyjnego Magdalena Kaźmierska
St. ds. ewidencji ludności Agnieszka Sadowska
St. ds. obsługi rady i jej organów Katarzyna Pichlak
St. ds. obronnych i p. poż. Mirosław Grela
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu Gerard Lesiewicz
St. ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa Ryszard Pichlak
St. ds. drogownictwa i ochrony środowiska Marian Zygmunt
St. ds. gospodarki odpadami komunalnymi Paulina Krzak
Referat Finansowy
Kierownik Referatu Anna Gwiazda
St. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Dariusz Szewczyk
St. ds. księgowości podatkowej Jolanta Szymańska
St. ds. płac Magdalena Mak
St. ds. obsługi kasowej i rozliczeń pieniężnych Danuta Wyglądacz
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy